Dịch vụ Spa

100.000 ₫
Nhiều bác hỏi spa quá nên là bọn e đăng lên để mn biết ạ. Đầu tiên thì em xin trình bày luôn là bọn e nhận hạn chế dịch vụ này thôi chứ sẽ không nhận như những hàng chuyên ạ.