Nếu trong quá trình phục vụ, có điểm nào chưa chu đáo để quý khách chưa hài lòng, rất mong quý khách phản hồi lại cho Kho để chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn.

Quý khách có thể gửi phản hồi qua email: khopetshop@gmail.com