Đồ chơi yoyo tự động cho mèo

160.000 ₫
Đồ chơi tự động chạy pin cho mèo thư giãn. Máy được thả/kéo tự động sẽ hấp dẫn mèo chơi khi bạn bận không có thời gian chơi với các boss.

Màu sắc: White

  • Chia sẻ:

Đồ chơi tự động chạy pin cho mèo thư giãn. Máy được thả/kéo tự động sẽ hấp dẫn mèo chơi khi bạn bận không có thời gian chơi với các boss.