Cây lăn lông/bụi

30.000 ₫
Cây lăn bụi, lăn lông thú cưng, làm sạch bụi bẩn, lông thú cưng bám trên quần áo, đồ đạc.

Màu sắc: White

  • Chia sẻ:

Làm sạch bụi bẩn, lông thú cưng bám trên quần áo, đồ đạc.