Nhà vệ sinh ngang cho mèo

240.000 ₫ 290.000 ₫
Nhà vệ sinh ngang cho mèo với thiết kế rộng rãi, mèo béo hay mèo bé cũng đều chui vừa =)) Cửa xếp lật giúp mèo ra vào rộng rãi hơn, dễ dàng dọn vệ sinh Kích thước: 52 x 43 x 42 cm

Màu sắc: White

  • Chia sẻ:

Nhà vệ sinh ngang cho mèo với thiết kế rộng rãi, mèo béo hay mèo bé cũng đều chui vừa =))
Cửa xếp lật giúp mèo ra vào rộng rãi hơn, dễ dàng dọn vệ sinh
Kích thước: 52 x 43 x 42 cm