Túi rác máy vệ sinh Petree II

40.000 ₫
Túi rác máy vệ sinh Petree II Cuộn túi rác sử dụng cho máy vệ sinh tự động petree II

Màu sắc: White

  • Chia sẻ:

Túi rác máy vệ sinh Petree II

Cuộn túi rác sử dụng cho máy vệ sinh tự động petree II

1 Cuộn gồm 20 túi

Xuất xứ Trugn Quốc