Xẻng xúc cát bé nhiều màu

10.000 ₫
Xẻng thiết kế nhỏ nhắn, màu sắc đa dạng.

Màu sắc: White

  • Chia sẻ:

Sử dụng để lọc chất thải rắn trong cát vệ sinh của chó, mèo.